Пренасяне на покойник

 

Траурната агенция осигурява необходимия брой лица за извършване на товаро-разтоварните дейности при качването в катафалката и свалянето на покойника от нея.

 

Пренасянето на покойника до гробното място и полагането на ковчега е не лека задача. Разполагаме с персонал за извършване на подобен вид услуга в случай, че не може да осигурите лица.