Кремация

 

При решение за кремация трябва да се информирате по някои основни въпроси. Най-добре е да позвъните на нашите денонощни телефони, за да ви дадем насоки за това какъв е редът при кремирането.

 

Съгласие за кремация може да даде единствено най-близкия човек на починалия.

 

Необходими документи:

  • смъртен акт (издава се от лекар);
  • разрешително за кремация (издава се от лекар);
  • документ за самоличност на починалия (лична карта или паспорт);
  • документи, които доказват родствената връзка на починалия със заявителя (удостоверение за наследници, документ за сключен
  • брак, кръщелно свидетелство, акт за раждане и други).

Абсолютно всички документи трябва да се представят в оригинал!

 

ВНИМАНИЕ! При използване на урна в стар гроб или ниша, е необходимо да представите и следните документи (включително и по-горе изброените):

  • квитанция за платено гробно място;
  • удостоверение за наследници;
  • а в случай, че покойника не е пряк наследник на собственика на гроба, се дава писмено съгласие от всички наследници.

Ние, от траурна агенция "Зогри", предлагаме организирането на всички детайли около кремацията. Ще предложим различни пакетни услуги и избор на ковчег, урна, драперия и аксесоари по каталог. Вместо вас ще обработим всички необходими документи и ще организираме ритуала.